مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
SRV-1 -
CPU: Intel Xeon E3-1230 V2 & V3 3.3GHZ Quad Core

RAM: 32GB DDR3 ECC 1333MHz

HDD: 4 * 500GB SATA lll Enterprice

Uplink Port: 1Gbps Dedicated--1000Mbps Guranteed

Bandwidth: 30TB outbound,Unlimited inbound

private network 1Gbit Free

IP's: 5 Usable static ip addresses

OS: VMware ESXI

Datacenter : SingleHop

Price : 155$

رایگان!

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.91.48.104) وارد شده است.