مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
مزبانی لینوکس - پربازدید A (-2 موجود است) -
فضای میزبانی : 2000 مگابایت
ترافیک ماهانه: نامحدود
تعداد دیتابیس: نامحدود
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی: نامحدود
تعداد ساب دامین: نامحدود
تعداد پارک دامین: نامحدود
تعداد ادان دامین: 1 عدد
کنترل پنل: سی پنل
موقعیت: آمریکا
پک آپ گیری: روزانه - هفتگی - ماهانه
آپتایم: 99.99

مزبانی لینوکس - پربازدید B (0 موجود است) - فضای میزبانی : 3000 مگابایت
ترافیک ماهانه: نامحدود
تعداد دیتابیس: نامحدود
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی: نامحدود
تعداد ساب دامین: نامحدود
تعداد پارک دامین: نامحدود
تعداد ادان دامین: 2 عدد
کنترل پنل: سی پنل
موقعیت: آمریکا
پک آپ گیری: روزانه - هفتگی - ماهانه
آپتایم: 99.99

مزبانی لینوکس - پربازدید C (0 موجود است) - فضای میزبانی : 5000 مگابایت
ترافیک ماهانه: نامحدود
تعداد دیتابیس: نامحدود
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی: نامحدود
تعداد ساب دامین: نامحدود
تعداد پارک دامین: نامحدود
تعداد ادان دامین: 2 عدد
کنترل پنل: سی پنل
موقعیت: آمریکا
پک آپ گیری: روزانه - هفتگی - ماهانه
آپتایم: 99.99

مزبانی لینوکس - پربازدید D (0 موجود است) - فضای میزبانی : 10000 مگابایت
ترافیک ماهانه: نامحدود
تعداد دیتابیس: نامحدود
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی: نامحدود
تعداد ساب دامین: نامحدود
تعداد پارک دامین: نامحدود
تعداد ادان دامین: 2 عدد
کنترل پنل: سی پنل
موقعیت: آمریکا
پک آپ گیری: روزانه - هفتگی - ماهانه
آپتایم: 99.99

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.91.48.104) وارد شده است.