لایسنس ها

cPanel VPS سرور مجازی(اشتراکی)

لایسنس ماهانه cpanel
این سیستم به صورت اشتراکی میباشد
هزینه ماهانه 15 هزار تومان
هزینه راه اندازی اولیه 60 هزار تومان

cPanel Dedicated + Softaculous free ماهانه (اشتراکی)

لایسنس ماهانه cPanel Dedicated
این سیستم به صورت اشتراکی میباشد
هزینه ماهانه 25 هزار تومان
هزینه راه اندازی اولیه 120 هزار تومان

CloudLinux ماهانه (اشتراکی)

لایسنس ماهانه CloudLinux
این سیستم به صورت اشتراکی میباشد
هزینه ماهانه 25 هزار تومان
هزینه راه اندازی اولیه 60 هزار تومان

CXS ماهانه (اشتراکی)

لایسنس ماهانه CXS
این سیستم به صورت اشتراکی میباشد
هزینه ماهانه 10 هزار تومان
هزینه راه اندازی اولیه 35 هزار تومان

LiteSpeed ماهانه (اشتراکی)

لایسنس ماهانه LiteSpeed
این سیستم به صورت اشتراکی میباشد
هزینه ماهانه 25 هزار تومان
هزینه راه اندازی اولیه 60 هزار تومان

Softaculous ماهانه (اشتراکی)

لایسنس ماهانه Softaculous
این سیستم به صورت اشتراکی میباشد
هزینه ماهانه 10 هزار تومان
هزینه راه اندازی اولیه 30 هزار تومان

Virtualizor Panel ماهانه (اشتراکی)

لایسنس ماهانه Virtualizor Panel
این سیستم به صورت اشتراکی میباشد
هزینه ماهانه15 هزار تومان
هزینه راه اندازی اولیه 50 هزار تومان