مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
هاست لینوکس A - فضای میزبانی: 100 مگابایت
ترافیک ماهانه: 10 گیگابایت
تعداد دیتابیس: نامحدود
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی: نامحدود
تعداد ساب دامین: نامحدود
تعداد پارک دامین: نامحدود
تعداد ادان دامین: 1 عدد
کنترل پنل: سی پنل
موقعیت: آمریکا
پک آپ گیری: روزانه - هفتگی - ماهانه
آپتایم: 99.99

هاست لینوکس B (-2 موجود است) -
فضای میزبانی: 250 مگابایت
ترافیک ماهانه: 25 گیگابایت
تعداد دیتابیس: نامحدود
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی: نامحدود
تعداد ساب دامین: نامحدود
تعداد پارک دامین: نامحدود
تعداد ادان دامین: 2 عدد
کنترل پنل: سی پنل
موقعیت: آمریکا
پک آپ گیری: روزانه - هفتگی - ماهانه
آپتایم: 99.99

هاست لینوکس C (0 موجود است) -
فضای میزبانی: 500 مگابایت
ترافیک ماهانه: 50 گیگابایت
تعداد دیتابیس: نامحدود
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی: نامحدود
تعداد ساب دامین: نامحدود
تعداد پارک دامین: نامحدود
تعداد ادان دامین: 3 عدد
کنترل پنل: سی پنل
موقعیت: آمریکا
پک آپ گیری: روزانه - هفتگی - ماهانه
آپتایم: 99.99

هاست لینوکس D (-1 موجود است) -
فضای میزبانی: 1000 مگابایت
ترافیک ماهانه: 100 گیگابایت
تعداد دیتابیس: نامحدود
تعداد اکانت ایمیل: نامحدود
تعداد اکانت اف تی پی: نامحدود
تعداد ساب دامین: نامحدود
تعداد پارک دامین: نامحدود
تعداد ادان دامین: 5 عدد
کنترل پنل: سی پنل
موقعیت: آمریکا
پک آپ گیری: روزانه - هفتگی - ماهانه
آپتایم: 99.99

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.81.195.240) وارد شده است.